Profesionalizarea carierei didactice – PROF

Profesionalizarea carierei didactice – PROF

Beneficiar proiect Profesionalizarea carierei didactice – PROF: Ministerul Educației https://www.edu.ro/PROF

Partener 1 - proiect Profesionalizarea carierei didactice – PROF: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu https://grants.ulbsibiu.ro/prof-mentorat/

Partener 14 - proiect Profesionalizarea carierei didactice – PROF: Casa Corpului Didactic Prahova https://ccdph.ro/wp/proiect-prof/

Ministerul Educației a publicat Ordinul nr. 4223_6.07.2022 privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023 și Ordinul nr_4224_6.07.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile