Anunțuri

Publicat: 04.08.2022

Rezultate finale Examenul național de definitivare în învățământ 2022

Publicat: 27.07.2022

Rezultate Examenul național de definitivare în învățământ 2022

Contestațiile se înregistrează la centrul de examen zilele de 27 iulie 2022 până la ora 20.00 și 28 iulie 2022 până la ora 12.00.


În contestație candidatul precizează următoarele informații:

  • Numele, inițiala tatălui și prenumele;

  • Codul numeric personal;

  • Denumirea centrului de examen și județul unde a susținut examenul;

  • Disciplina la care a susținut examenul;

  • Nota contestată.

Contestația este însoțită de o copie după cartea de identitate/pașaport.


Contestațiile se pot depune la centrul de examen sau pot fi transmise prin fax la nr. 0247312249 sau prin e-mail la adresa sc.stefancelmare@gmail.com


Publicat: 19.07.2022

Repartizarea pe săli Examenul național de definitivare în învățământ 2022

Repartizarea pe săli: SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4

REZULTATE OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DE MATEMATICĂ GIMNAZIU ȘI LICEU

CONTESTAȚIILE SE DEPUN LUNI 28.03.2022, ORELE 10.00-16.00 LA SECRETARIATUL ȘCOLII, PE FAX (0247312249),

EMAIL: sc.stefancelmare@gmail.com

Publicat: 27.03.2022

Numarul si ponderea persoanelor vaccinate impotriva COVID-19

Număr cadre didactice cu vaccinarea finalizată - 41Număr cadre didactice cu vaccinate cu prima doza - 1Număr cadre didactice nevaccinate - 13Număr personal didactic - auxiliar și nedidactic vaccinate cu prima doza - 0 Număr personal didactic - auxiliar și nedidactic cu vaccinarea finalizată -8Număr personal didactic - auxiliar și nedidactic nevaccinate - 1PROCENT VACCINARE PERSONAL DIN UNITATE 81.33%