Anunțuri

DEFINITIVAT  2023

Proba scrisă a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar sesiunea 2023, va avea loc în data de 19 iulie 2023 la Centrul de examen - Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Alexandria.

                 - accesul candidaților în sălile de examen se va face în intervalul orar 07.30 – 08.00;

          -  verificarea identității candidaților se va face pe bază de buletin de identitate/carte de identitate/carte de identitate provizorie, pașaport sau, în mod exceptional, pe baza permisului de conducere sau a cărții de alegător;

                 - proba scrisă începe la ora 9.00;

                 - durata examenului este de 4 ore din momentul distribuirii subiectelor;

Contestațiile se înregistrează la centrul de examen zilele de 25 iulie 2023 până la ora 20.00 și 26 iulie 2023 până la ora 12.00.

În contestație candidatul precizează următoarele informații:

Numele, inițiala tatălui și prenumele;

Codul numeric personal;

Denumirea centrului de examen și județul unde a susținut examenul;

Disciplina la care a susținut examenul;

Nota contestată.

Contestația este însoțită de o copie după cartea de identitate/pașaport.

Contestațiile se pot depune la centrul de examen sau pot fi transmise prin fax la nr. 0247312249 sau prin e-mail la adresa sc.stefancelmare@gmail.com 


ANUNȚ CONCURS.pdf

concurs îngrijitor

REZULTAT SELECȚIE DOSARE.pdf

Rezultate selecție

REZULTATE PROBA SCRISĂ.pdf

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă practică

REZULTATE PROBA PRACTICĂ.pdf
REZULTATE FINALE.pdf

rezultat final